Çalışma İlkelerimiz

SPA Mekanik Tesisat Ltd. Şti.

YASALARA VE ŞİRKETE KARŞI SORUMLULUK

 • Temel ilke ve değerlerimiz
 • Yasalara ve şirket prosedürlerine uyum
 • Adil rekabet
 • Şirket bilgi ve sırlarının çıkar amaçlı kullanımı

ÇIKAR ÇATIŞMALARININ ÖNLENMESİ

 • Satıcı ve alıcılarla ilişkiler
 • Diğer firmalarla ilişkiler
 • Özel çıkar çatışmaları
 • Yolsuzlukla mücadele ve yasadışı faaliyetler
 • Politik faaliyetler
 • Toplumsal etkinlikler

İNSANA VE ÇEVREYE VERDİĞİMİZ ÖNEM

 • Çalışanlarımız
 • Sosyal sorumluluk
 • İş sağlığı ve güvenliği
 • Çevreye karşı sorumluluklarımız
 • Birleşmiş Milletler Küresel İlkeleri’ne (Global Compact) uyum

ŞİRKET SIRLARININ KORUNMASI

 • Şirket sırlarının, bilgi ve belgelerin korunması

FİNANSAL RAPORLAMA VE DENETİM

 • Finansal raporlamanın yapılması
 • Denetim