İş Sağlığı ve Güvenliği

SPA Mekanik Tesisat Ltd. Şti.

ÇEVRE POLİTİKASI

 • Çevre ile ilgili yasal mevzuat ve düzenlemelere uymak,
 • Enerji, hammadde ve doğal kaynakların etkin ve verimli kullanılmasını sağlamak,
 • Çevresel risklerin önlenmesi için atık miktarınin azaltılmasını ve geri kazanılmasını sağlamak,
 • Sürekli gelişme anlayışı içersinde hava, su ve toprak kirlenmesini önlemek,
 • Çalışanlarımızın çevre bilincini sağlamak amacıyla eğitimlerini sağlamak,
 • Tüm çalışanlarımızın, tedarikçilerimiz, müşterilerimiz ve ilgili yasal mercilerle çevre koruma konulannda iletişim kurmak,
 • Çevre Yönetim Sistemimizin etkinliğini ve sürekliliğini sağlayarak çevre performansımızı arttırmak,çevre politikamızdır.

İSG POLİTİKASI

 • iSG ile ilgili yasal mevzuat ve düzenlemelere uymak,
 • Önleyici yaklaşımları benimseyerek olası iş kazalarını önlemek,
 • Çalışanlarımıza sağlıklı ve güvenli bir iş ortamı sağlamak,
 • Çalışanlarımızın iSG sistemi içerisindeki yerlerini ve sorumluluklarını kavramalarını sağlayacak eğitim programları düzenleyerek sorumluluk bilincinin gelişmesini sağlamak,
 • iSG sistemimizin etkinliğini ve sürekli gelişimini sağlamak,iSG politikamızdır.

KALİTE POLİTİKASI

 • Yasal Mevzuat ve düzenlemelere uygun yapılar dizayn etmek,
 • Müşterilerimizin istek ve beklentilerine uygun tasarımlar sunarak müşteri memnuniyetini sağlamak,
 • Yapı imalatı faaliyetlerimizin hatasız, eksiksiz ve zamanında bitirilmesini sağlamak,
 • Çalışanlarımızın bilgi, beceri ve donanımı için gerekli eğitimleri sağlamak,
 • Hizmetlerimizin sunumunda tüm çalışanların katılımını sağlayarak ekip ruhu oluşturmak,
 • Kalite Yönetim Sistemimizin etkinliğini ve sürekli gelişimini sağlamak,kalite politikamızdır.